Bác sĩ Ngô Hồ Phương Uyên - Chuyên khoa Da Liễu

Bác sĩ Phương Uyên tốt nghiệp ngành Bác sĩ Y khoa vào năm 2007 và tốt nghiệp chuyên khoa Da Liễu năm 2011 tại trường Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ đã được đào tạo chuyên sâu và thực hành Thẩm mỹ Nội khoa nhiều năm trong nước và nước ngoài.

Bác Sĩ Uyên có nhiều kinh nghiệm về việc áp dụng các phương pháp và quy trình điều trị Thẩm mỹ nội khoa của Aohal Clinic Nhật Bản tại Việt Nam nhằm bảo đảm chất lượng điều trị tốt nhất và an toàn nhất.  

Tháng 4/ 2011: Hoàn thành đào tạo Chuyên ngành “Laser Y Học và Vật lý trị liệu” – Viện vật lý Y Sinh học.

Tháng 5/2011: Hoàn thành khóa Huấn luyện “Kỹ thuật điều trị với Thermage” và “Công nghệ tái tạo da bằng Laser Vi điểm”.

Năm 2012: Tu nghiệp chuyên môn “Thẩm mỹ Nội khoa” tại Bangkok, Thái Lan.

Năm 2013: Chứng chỉ Hành nghề Bác sĩ chuyên khoa Da Liễu do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Năm 2014: Tu nghiệp chuyên môn “Thẩm mỹ Nội khoa” tại Tokyo, Nhật Bản.

Năm 2015: Tham dự khoá huấn luyện và đào tạo liên tục về Thẩm mỹ Nội khoa trong và ngoài nước
-    “Thẩm mỹ gương mặt- Clinical Facial Aesthetic” ở Singapore
-    “Thủ thuật và tiểu phẫu trong Da Liễu” ở Bệnh Viện Da Liễu Tp Hồ Chí Minh
-    “ Điều trị nám và tăng sắc tố da với Picolaser” ở Thái Lan

Năm 2016:
-    “ Kỹ thuật nâng cao tiêm xoá nhăn và chất làm đầy” ở Bệnh Viện Chợ Rẫy Tp Hồ CHí Minh
-    “ Huấn luyện tiêm thẩm mỹ nâng vùng mặt giữa – MD Code Equations” ở Thái Lan