ĐIỆN DI TINH CHẤT

Điện di tinh chất là dịch vụ đưa tinh chất dưỡng da đi sâu vào da bằng cách áp dụng cơ chế phân cực của điện trở.