BÁC SĨ HISAMICHI KATSUYA
CỐ VẤN Y KHOA
Kinh nghiệm
Từ 1993 - 2010

Bác sĩ Da liễu tại Bệnh viện Đại Học Juntendo (Tokyo, Nhật Bản).

Từ 2006 - 2010

Giảng viên trợ giảng khoa Dược của trường Đại Học Johns Hopkins (Mỹ).

Từ 2009 - 2010

Quản lý cấp cao bộ phận Nghiên cứu & Phát triển của công ty Galderma (Nhật Bản), trực thuộc Nestlé Skin Health.

Từ 2010 - 2013

Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển tại công ty dược phẩm Janssen (Nhật Bản), trực thuộc Johnson & Johnson.

Từ 2013 - 2014

Điều hành cấp cao, Trưởng bộ phận Medical & Scientific Affairs tại công ty dược phẩm Allegan (Nhật Bản).

Từ 2014 - Nay

Giám đốc điều hành bệnh viện Shimokitazawa (Tokyo, Nhật Bản) và Điều hành cấp cao bộ phận Nghiên cứu & Phát triển của tập đoàn dược - mỹ phẩm Rohto Pharmaceutical (Japan).