BÁC SĨ DA LIỄU
NGÔ HỒ PHƯƠNG UYÊN
Kinh nghiệm
Tháng 4/2011

Hoàn thành đào tạo Chuyên ngành “Laser Y Học và Vật lý trị liệu” – Viện vật lý Y Sinh học.

Tháng 5/2011

Hoàn thành khóa Huấn luyện “Kỹ thuật điều trị với Thermage” và “Công nghệ tái tạo da bằng Laser Vi điểm”.

Năm 2012

Tu nghiệp chuyên môn “Thẩm mỹ Nội khoa” tại Bangkok, Thái Lan.

Năm 2013

Chứng chỉ Hành nghề Bác sĩ chuyên khoa Da Liễu do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp.

Năm 2014

Tu nghiệp chuyên môn “Thẩm mỹ Nội khoa” tại Tokyo, Nhật Bản.

Năm 2015

Tham dự khoá huấn luyện và đào tạo liên tục về Thẩm mỹ Nội khoa trong và ngoài nước 

-  “Thẩm mỹ gương mặt - Clinical Facial Aesthetic” ở Singapore

-  “Thủ thuật và tiểu phẫu trong Da Liễu” ở Bệnh Viện Da Liễu TP. Hồ Chí Minh 

-  “ Điều trị nám và tăng sắc tố da với Picolaser” ở Thái Lan

Năm 2016

- “ Kỹ thuật nâng cao tiêm xoá nhăn và chất làm đầy” ở Bệnh Viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh

- “ Huấn luyện tiêm thẩm mỹ nâng vùng mặt giữa – MD Code Equations” ở Thái Lan

- Tham dự khoá học “ International Medical congress of Aesthetic Science -IMCAS Asia 2016" tại Đài Loan

- Tham dự khoá học “ Giải phẫu mặt” - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Năm 2017

- Tham dự khoá học "BBL & Halo Technology", Sciton, Hoa Kì

- Tham dự khoá học "IMCAS Asia 2017" tại Indonesia

- Tham dự khoá học “ICAD 2017" tại Bangkok (Thái Lan)

- Tu nghiệp chuyên môn "Thẩm mỹ nôi khoa" tại Tokyo (Nhật Bản)

Năm 2018

Huấn luyện “ Tiêm làm đầy và trẻ hoá gương mặt toàn diện - MD Code” tại Đài Loan