BÁC SĨ DA LIỄU
NGUYỄN THỊ MINH TRANG
Kinh nghiệm

Năm 2017

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa loại Giỏi tại Học viện quân y và ngành Ngôn ngữ anh tại Đại học Hà Nội.

- Tham dự Hội nghị Da liễu Đông Dương.

 

Năm 2018

- Hoàn thành định hướng huyên khoa Da liễu tại Đại học Y Hà Nội.

 

Năm 2019

- Tham dự các khoá đào tạo của Bolotero và Xeomin.

- Tham dự khoá trẻ hoá khuôn mặt bằng sử dụng Asthefill.

- Tham gia khoá học đào tạo liên tục cập nhật chẩn đoán và điều trị trứng cá do Bệnh viện Da liễu Trung ương cấp.

- Tham dự các khoá đào tạo liên tục của các nhãn hàng Juverdem, Restylane, UltraV.

 

Năm 2020

- Tham dự Hội nghị Dermie.

- Hoàn thành chứng chỉ lớp thẩm mĩ và ứng dụng công nghệ Laser, tế bào gốc trong chuyên ngành Da liễu.

- Hoàn thành chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh da liễu do Sở Ytế Hà Nội cấp.

 

Năm 2022

- Chứng chỉ căng chỉ thẩm mĩ da do Viện Da liễu Trung ương cấp.

- Chứng chỉ Tiêm chất làm đầy do Viện Da liễu Trung ương cấp.

- Chứng chỉ Tiêm Botulium trong thẩm mĩ do Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

- Chứng nhận Đào tạo liên tục tiếp cận 4D trong trẻ hoá và tạo hình khuôn mặt bằng chất làm đầy do Viện Da liễu Trung ương cấp.

 

Năm 2023

- Tham dự hội nghị da liễu toàn quốc.

- Tham dự hội nghị ICAD tổ chức tại Thái Lan.

- Tham dự các khoá đào tạo liên tục của các nhãn hàng Crosquis. Gouri, Profhilo, Jalupro,...