Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: dùng cho đội ngũ bác sĩ và tư vấn viên liên hệ tư vấn, đặt hẹn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Thông tin được cung cấp trực tiếp cho ROHTO AOHAL CLINIC bằng cách điền vào “Mục liên hệ” hoặc các mẫu đơn khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận tư vấn viên, bộ phận Marketing và truyền thông của ROHTO AOHAL CLINIC. ROHTO AOHAL CLINIC sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích chính đáng và sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

ROHTO AOHAL CLINIC đã thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng. Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của rohtoaohalclinic.com.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CHI NHÁNH SỐ 2 CỦA CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Số 2, đường Phạm Đình Toái, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phone: (028) 3930 9555

Email: info@rohtoaohalclinic.com.vn

Website: http://www.rohtoaohalclinic.com.vn/

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, ROHTO AOHAL CLINIC sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

ROHTO AOHAL CLINIC sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân. Áp dụng một cách thích hợp và đảm bảo rằng hệ thống quản lý đó được thực thi nghiêm túc. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.

Trong khi thận trọng xem xét những thông tin cá nhân được quý khách hàng tin tưởng cung cấp cho chúng tôi trong các hoạt động của công ty, ROHTO AOHAL CLINIC sẽ xử lý những thông tin đó một cách thích hợp bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng. Ngoài ra, ROHTO AOHAL CLINIC sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.

ROHTO AOHAL CLINIC cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, ROHTO AOHAL CLINIC cũng sẽ tuân thủ những quy tắc về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.