TRẦN SỞ QUÂN
Bác sĩ Sở Quân đã có nhiều năm tiếp nhận đào tạo chuyên sâu và thực hành điều trị Thẩm mỹ Nội khoa tại các cơ sở hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh.
BÁC SĨ DA LIỄU
TRẦN SỞ QUÂN
Kinh nghiệm

Năm 2019
- Hoàn thành khóa đào tạo “Laser và Ánh sáng” – Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh
- Hoàn thành khóa đào tạo “Thủ thuật da cơ bản & Tiểu phẫu da” – Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh
- Tham dự các chương trình đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao với Laser Nd YAG Q-Switched, Laser Fractional CO2, HIFU, IPL… của bộ môn da liễu Đại học Y Dược

Năm 2020
- Hoàn thành khóa đào tạo “Căng chỉ da” – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Tham dự các hội nghị thẩm mỹ nội khoa của bộ môn Da Liễu Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Năm 2021
- Hoàn thành nghiên cứu “Điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại bằng ánh sáng xung cường độ cao-IPL” tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Tốt nghiệp Thạc Sĩ Da Liễu của trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tham dự các hội nghị thẩm mỹ nội khoa của bộ môn Da Liễu Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Năm 2022
- Là báo cáo viên tại Hội nghị Da Liễu Thẩm Mỹ Toàn Quốc lần thứ 5, 2022 với đề tài “Điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại bằng ánh sáng xung cường độ cao IPL” 

Năm 2023
- Được đăng bài nghiên cứu “Điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại bằng ánh sáng xung cường độ cao” trên tạp chí Laser in Medical Sciences (JLMS) của Anh Quốc
-Tham dự các hội nghị thẩm mỹ nội khoa của bộ môn Da Liễu Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh