Product

AOHAL Skincare is a luxurious anti-aging skincare line formulated by AOHAL CLINIC (Japan).
Melano CC is an extremely popular Vitamin C skincare line formulated by ROHTO Pharmaceutical (Japan).
Là dòng sản phẩm làm sáng da đặc trị thâm nám được nghiên cứu bởi Rohto Pharmaceutical Nhật Bản.